Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is het bedrag dat een alleenstaande minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag wordt elk jaar berekend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).