Wat staat er op mijn betaalspecificatie?

Op uw specificatie ziet u de volgende onderdelen:

Betaalspecificatie

Netto te ontvangen

Links bovenaan ziet u meteen het bedrag dat u netto op uw rekening ontvangt.

Bruto-uitkering

Bij ‘Bruto uitkering’ staan de soort uitkering die u krijgt, de periode waarover wij deze uitkering hebben betaald, het bruto bedrag, het tarief, de eventuele vakantietoeslag en het totale bruto bedrag.

Tarief

In de kolom ’Tarief’ ziet u NT of BT staan. NT betekent normaal tarief. Dit is de belasting die u betaalt over uw uitkering. BT betekent bijzonder tarief. Dit is de belasting die u betaalt over bijvoorbeeld vakantiegeld. Dit tarief is hoger dan het normale tarief.

Wit en groen in de kolom ‘Tarief’

Wit en groen in de kolom ‘Tarief’ verwijzen naar verschillende loontabellen. U heeft altijd recht op loonheffingskorting. Het hangt van uw arbeidsrelatie af of de witte of groene loontabel van toepassing is.

Heeft u een bestaande arbeidsrelatie? Dan geldt de witte loontabel voor u. Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een bestaande arbeidsrelatie. U heeft dan recht op algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Heeft u geen arbeidsrelatie? Dan geldt de groene loontabel voor u. Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een vroegere arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. U heeft dan recht op algemene heffingskorting, maar u krijgt geen arbeidskorting. U betaalt dan dus iets meer belasting.

Inhouding

Onder ‘Inhouding’ ziet u de loonheffing staan en als dit voor u geldt de toegepaste arbeidskorting.

Loonheffing

Bij ‘Loonheffing’ staan het tarief en het bedrag dat wij aan loonheffing hebben ingehouden op uw bruto-uitkering.

Moet u nog een bedrag aan ons terugbetalen, bijvoorbeeld omdat u eerder te veel uitkering heeft ontvangen? Dan ontvangt u hierover apart bericht van ons. Op uw betaalspecificatie ziet u welk bedrag we hebben verrekend met uw uitkering.

Toegepaste arbeidskorting

Als de witte tabel van toepassing is, ziet u onder loonheffing ‘toegepaste arbeidskorting’ staan. Dit is het bedrag waar wij rekening mee hebben gehouden bij de berekening van uw uitkering. Arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. U betaalt dan minder belasting.

Netto-uitkering

Wat overblijft is de ‘Netto uitkering’: dit is het bedrag dat u ontvangt als uitkering. Uw ‘Totaal netto’ is dus als volgt berekend: bruto-uitkering - loonheffing = netto-uitkering.