Op uw specificatie ziet u de volgende onderdelen:

Loonheffingskorting

Rechts bovenaan ziet u of UWV loonheffingskorting toepast. Door toepassing van deze korting betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen.

Jonggehandicaptenkorting

Heeft u een Wajong-uitkering? Dan krijgt u jonggehandicaptenkorting. Dit betekent dat u minder belasting betaalt. Als dit voor u geldt, ziet u dit rechts bovenaan op uw specificatie.

Betaalkenmerk

U ziet rechts bovenaan ook een betaalkenmerk. Als u een vraag heeft over een betaling, kunnen wij met dit kenmerk snel de juiste informatie over deze betaling vinden.

Netto te ontvangen

Links bovenaan ziet u het bedrag dat u netto op uw rekening ontvangt.

Bruto-uitkering

Bij 'Bruto uitkering' staan de soort uitkering die u krijgt, de periode waarover wij deze uitkering hebben betaald, het brutobedrag, het tarief, de eventuele vakantietoeslag en het totale bruto bedrag.

Tarief

In de kolom 'Tarief' ziet u NT of BT staan. NT betekent normaal tarief. Dit is de belasting die u betaalt over uw uitkering. BT betekent bijzonder tarief. Dit is de belasting die u betaalt over bijvoorbeeld vakantiegeld. Dit tarief is hoger dan het normale tarief.

Wit en groen in de kolom ‘Tarief’

Wit en groen in de kolom ‘Tarief’ verwijzen naar verschillende loontabellen. Het hangt van uw arbeidsrelatie af of de witte of groene loontabel van toepassing is.

Heeft u een bestaande arbeidsrelatie? Dan geldt de witte loontabel voor u. Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een bestaande arbeidsrelatie. U heeft dan recht op algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Heeft u geen arbeidsrelatie? Dan geldt de groene loontabel voor u. Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een vroegere arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. U heeft dan recht op algemene heffingskorting, maar u krijgt geen arbeidskorting. U betaalt dan dus iets meer belasting.

Werkt u naast uw uitkering of krijgt u loon doorbetaald? Dan geldt de witte tabel voor uw loon en de groene tabel voor uw uitkering.

Inhouding

Onder 'Inhouding' ziet u de loonheffing staan en als dit voor u geldt de toegepaste arbeidskorting.

Loonheffing

Bij 'Loonheffing' staan het tarief en het bedrag dat wij aan loonheffing hebben ingehouden op uw bruto-uitkering.

Soms een verrekening of terugbetaling

Moet u nog een bedrag aan ons terugbetalen, bijvoorbeeld omdat u eerder te veel uitkering heeft ontvangen? Dan ziet u op uw betaalspecificatie welk bedrag we hebben verrekend met uw uitkering. Hierover ontvangt u apart bericht van ons.

Is het bedrag dat we verrekend hebben gelijk aan het bedrag van uw uitkering? Dan ziet u op de specificatie staan: € 0.

Moet u na de verrekening nog een bedrag aan ons terugbetalen? Dan ziet u staan: 'LET OP: Niet alle eerder te veel betaalde uitkeringen zijn volledig verrekend met dit bedrag'.

Let op: Heeft u een WW-uitkering? Dan krijgt u geen betaalspecificatie als u door verrekening van inkomsten geen uitkering ontvangt.

Soms een nabetaling en wettelijke rente

Heeft u eerder te weinig uitkering ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van UWV. Wij vergoeden wettelijke rente als wij niet op tijd een beslissing nemen over uw uitkering of (een deel van) uw uitkering te laat betalen. U ziet op uw betaalspecificatie dan ‘Wettelijke rente’ onder ‘Netto bedragen’ staan.

Toegepaste arbeidskorting

Als de witte tabel van toepassing is, ziet u onder loonheffing 'toegepaste arbeidskorting' staan. Dit is het bedrag waar wij rekening mee hebben gehouden bij de berekening van uw uitkering. Arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. U betaalt dan minder belasting.

Netto-uitkering

Wat overblijft is de ‘Netto uitkering’: dit is het bedrag dat u ontvangt als uitkering. Uw 'Totaal netto' is dus als volgt berekend: bruto-uitkering - loonheffing = netto-uitkering.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering? En bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten krijgen. Deze maken wij elk jaar in september aan u over. Op de betaalspecificatie staat hoe hoog het bedrag is.

Vakantiegeld

Van uw vakantiegeld ontvangt u een aparte betaalspecificatie. Deze staat vanaf eind mei voor u klaar op Mijn UWV, vlak voordat wij uw vakantiegeld betalen.

Uw gereserveerde vakantiegeld staat niet op de maandelijkse betaalspecificatie van uw uitkering. Het bedrag kan na controle van uw inkomsten namelijk nog veranderen.