Bij een opzegverbod mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Als uw werkgever opzegt en er geldt een opzegverbod, dan kunt u de opzegging ongedaan maken. U moet de kantonrechter dan binnen 2 maanden vragen om de opzegging ongedaan te maken.