Twoje najważniejsze prawa i obowiązki związane z zasiłkiem WGA albo IVA

 • Przekazujesz prawdziwe informacje o sobie i swojej sytuacji. Wszelkie ewentualne zmiany zgłaszaj w ciągu tygodnia. Więcej informacji na temat tego, jak należy przekazywać informację o zmianie znajdzie Pan(i) na stronie Informacja o zmianach za granicę w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • Przychodzisz na umówione spotkania w UWV.
 • Poddajesz się badaniom przeprowadzanym przez lekarza orzecznika albo eksperta ds. pracy.
 • Możesz przyprowadzić osobę towarzyszącą na spotkanie umówione w UWV.
 • Czasami możesz zachować zasiłek podczas długotrwałego pobytu poza Holandią. Jest to możliwe wyłącznie na określonych warunkach i za zgodą UWV. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć pod zakładką Internationaal na stronie internetowej uwv.nl.

Twoje dodatkowe prawa i obowiązki związane z zasiłkiem WGA

 • Dokładasz wszelkich możliwych starań w kierunku poprawy stanu zdrowia.
 • Współpracujesz w procesie aktywizacji zawodowej.
 • Jak tylko będziesz ponownie w stanie (częściowo) wykonywać pracę, rozpocznij poszukiwania odpowiedniego zatrudnienia.
 • Możesz poprosić o (dodatkowe) wsparcie w procesie aktywizacji.
 • Może Pan(i) ubiegać się o przeprowadzenie ponownej oceny, jeśli uważa Pan(i), że Pana (Pani) zdrowie poprawiło się albo pogorszyło.
 • Możesz wyjechać na urlop, jeśli nie koliduje to z Twoim powrotem do zdrowia i procesem aktywizacji. Jeśli wyjeżdżasz na urlop za granicę, poinformuj nas o tym najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem.

Uwaga: Niewywiązywanie się ze swoich obowiązków może grozić tymczasowym obniżeniem albo zawieszeniem świadczenia lub karą pieniężną.

Zmiana stanu zdrowia

Poprawa albo pogorszenie Twojego stanu zdrowia może mieć wpływ na Twoje możliwości podjęcia pracy. Dlatego masz obowiązek zgłaszania do nas tego w ciągu tygodnia. Można to zrobić bezpośrednio za pomocą formularza 'Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft'. Być może zostanie przeprowadzona ponowna ocena. W ramach takiej oceny lekarz jeszcze raz sprawdzi Twoje możliwości podjęcia pracy.

Wsparcie w procesie aktywizacji

Jeżeli pobierasz zasiłek WGA, UWV albo Twój pracodawca wspiera Cię w procesie aktywizacji. Dzięki właściwej pomocy wiele osób po pewnym czasie może liczyć na lepsze wynagrodzenie. Dzięki temu stajesz się coraz mniej zależny od zasiłku. Umawiaj się na spotkania w tej sprawie ze specjalistą ds. pracy albo doradcą.

Informacje uzupełniające

Więcej informacji uzupełniających na temat zasiłku z tytułu niezdolności do pracy można znaleźć pod zakładką Ik ben ziek na stronie internetowej uwv.nl. W razie jakichkolwiek pytań, można również zadzwonić do "UWV Telefoon Werknemers". Numer telefonu widnieje pod zakładką w języku niderlandzkim Service & contact.

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Twoje dane przetwarzamy z zachowaniem zasad poufności. Twoje dane medyczne nie są przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody.