• Een Ziektewet-uitkering is een tijdelijk inkomen bij ziekte.
 • Om een Ziektewet-uitkering te kunnen krijgen moet u zich ziek melden.
 • Ziek melden doet u uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.
 • Bij wie u zich ziek meldt, hangt af van uw situatie.
 • Na uw ziekmelding vult u op verzoek van UWV een digitale vragenlijst in.
 • UWV bepaalt of u een Ziektewet-uitkering krijgt. Wij controleren daarvoor uw ziekmelding en uw situatie.
 • Hoe hoog uw Ziektewet-uitkering is, hangt af van uw situatie en uw inkomsten voor uw ziekmelding.
 • Een Ziektewet-uitkering duurt maximaal 2 jaar.
 • Tijdens uw Ziektewet-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten.

Wanneer krijgt u misschien een Ziektewet-uitkering

Als u een werkgever heeft en ziek wordt, moet uw werkgever meestal uw loon doorbetalen. In de volgende situaties kunt u misschien een Ziektewet-uitkering krijgen:

 • U bent uitzend- of oproepkracht en uw contract stopt automatisch na uw ziekmelding.
 • U bent zelfstandige en vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
 • U heeft een werkgever en wordt ziek tijdens uw zwangerschap of bevalling.
 • U heeft een werkgever en wordt ziek door orgaandonatie.
 • U heeft een werkgever en valt onder de no-riskpolis, bijvoorbeeld omdat u een handicap heeft of eerder langdurig ziek was.
 • Uw contract eindigt tijdens uw ziekte.
 • U wordt ziek binnen 4 weken nadat uw contract is geĆ«indigd.
 • U krijgt een WW-uitkering en bent langer dan 13 weken ziek.
 • Uw WW-uitkering eindigt tijdens uw ziekte.
 • U wordt ziek binnen 4 weken nadat uw WW- of Ziektewet-uitkering is geĆ«indigd.