Uw belangrijkste rechten en plichten

  • U geeft de juiste informatie over uzelf en uw situatie. Eventuele wijzigingen meldt u direct met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft.
  • U zorgt ervoor dat u bereikbaar bent.
  • Als u weer beter bent, meldt u dat uiterlijk de tweede dag via Mijn UWV.
  • U komt naar afspraken bij UWV.
  • U werkt mee aan onderzoeken door een arts of arbeidsdeskundige.
  • U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.
  • Zodra u weer (gedeeltelijk) kunt werken, gaat u op zoek naar passend werk.
  • U mag iemand meenemen naar een afspraak bij UWV.
  • U mag op vakantie gaan als dit uw herstel niet in de weg staat. Als u naar het buitenland op vakantie gaat, geeft u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft.
  • U mag tijdelijk in het buitenland verblijven als dit uw herstel niet in de weg staat. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van UWV. Meer informatie hierover vindt u bij Internationaal op uwv.nl.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Bijna 6 weken ziek

Bent u na 6 weken nog niet beter? Dan heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of een sociaal medisch verpleegkundige van UWV. U bespreekt wat u in uw situatie nog wel kunt en wat niet. Samen met een medewerker van UWV maakt u vervolgens een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Langer dan 1 jaar ziek?

Bent u 1 jaar of langer ziek en heeft u geen werkgever? Dan krijgt u mogelijk uw Ziektewet-beoordeling. Deze bestaat uit een gesprek met de verzekeringsarts en mogelijk een gesprek met de arbeidsdeskundige. Op basis daarvan beoordelen wij of u nog kunt werken en wat u nog kunt verdienen. Of een Ziektewet-beoordeling nodig is, bekijken we met de gegevens die we tot nu toe van u hebben.

Na de beoordeling krijgt u een brief met onze beslissing. Daarin staat of uw Ziektewet-uitkering stopt of doorloopt.

Bijna 2 jaar ziek

De Ziektewet-uitkering stopt na maximaal 2 jaar (104 weken). Bent u dan nog ziek? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent, dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de Ziektewet vindt u bij Ik ben ziek op uwv.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook bellen naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw medische gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.