• Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen bij werkloosheid.
  • U vraagt een WW-uitkering online aan via uwv.nl.
  • Voor de online aanvraag heeft u uw DigiD nodig.
  • Als u geen DigiD heeft, kunt u de aanvraag ook per post doen. Hiervoor meldt u zich persoonlijk aan bij een UWV-kantoor als werkzoekende.
  • UWV bepaalt of u een WW-uitkering kunt krijgen.
  • Hoelang u een uitkering krijgt, hangt af van hoeveel jaar u heeft gewerkt.
  • Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van wat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.
  • Tijdens uw WW-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten.

De belangrijkste voorwaarden voor een WW-uitkering

U kunt alleen een WW-uitkering krijgen als u niet door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Daarnaast moet u in de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken hebben gewerkt. Ook bent u direct beschikbaar voor nieuw werk en verblijft u in Nederland.