Ik word werkloos

Ik ben verzekerd en woon in Nederland

WW aanvragen na arbeidsverleden buiten Nederland

Wilt u een WW-uitkering aanvragen en heeft u ook buiten Nederland gewerkt? Dan telt UWV bij het vaststellen van uw recht op WW ook de periodes mee die u werkte in het buitenland. Het gaat dan om andere landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en de verdragslanden waarmee Nederland afspraken heeft over werkloosheid.

Deze periodes tellen wij op bij de periodes die u in Nederland heeft gewerkt. Hierdoor heeft u eerder recht op WW of krijgt u langer een WW-uitkering. U moet dan wel verzekerd zijn geweest tijdens die periodes. Om dit aan te tonen kunt u voor deze landen Formulier E301/ PD U1 aanvragen bij de uitkeringsorganisatie in het land. Het formulier is niet verplicht. De uitkeringsorganisaties kunnen deze gegevens ook onderling uitwisselen.