Binnen de EU, EER en Zwitserland kunt u uw WAZO-uitkering altijd meenemen. Als u naar een ander land gaat, hangt het af van of u in dat land woont of (tijdelijk) verblijft.

Wonen buiten de EU, EER en Zwitserland met een WAZO-uitkering

U kunt uw WAZO-uitkering alleen meenemen als Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten met het land waar u gaat wonen. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw WAZO-uitkering.

Verblijven buiten de EU, EER en Zwitserland met een WAZO-uitkering

Verblijft u (tijdelijk) in het buitenland en woont u in Nederland? Dan houdt u uw WAZO-uitkering en geldt de Nederlandse wet voor u. Het maakt niet uit naar welk land u gaat.