Als u zelfstandig bent en niet verzekerd bent voor ziekte, dan kunt u bij zwangerschap en bevalling een uitkering krijgen via de ZEZ-regeling (Zelfstandigen en Zwanger). U kunt deze zwangerschapsuitkering minimaal 16 weken krijgen. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomsten in het voorgaande jaar, maar is maximaal gelijk aan het minimumloon.

  • Bent u zelfstandig, en verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u bij zwangerschap en bevalling een uitkering van UWV vanuit de Ziektewet. Deze uitkering is 100% van het verzekerd dagloon.
  • Bent u verzekerd bij ons voor de Ziektewet, maar voor een (veel) lager bedrag dan uw dagloon als zelfstandige? Dan kan uw uitkering van UWV worden aangevuld met een ZEZ-uitkering. Maar, de uitkering mag dan bij elkaar niet hoger zijn dan het sociaal minimum.

Meer informatie leest u bij Ik ben zwanger en zelfstandige.

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV

Meer informatie verzekering van UWV

Lees meer op Verzekeren bij UWV.