Voor u gelden nog steeds de plichten die bij uw WW-uitkering horen. Dat zijn de regels waaraan u zich moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Blijf solliciteren

Start u zonder startperiode en krijgt u voor minder uren WW? Dan moet u blijven solliciteren voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt. Als u gebruikmaakt van de startperiode dan hoeft u tijdens de startperiode niet te solliciteren.