Uw inkomstenopgaven aan UWV en aan de Belastingdienst worden met elkaar vergeleken. Als blijkt dat er verschillen zijn, heeft dat voor u gevolgen. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Of u moet te weinig betaalde belasting alsnog aan de Belastingdienst betalen.