Als u na afloop van de uitkering wegens betalingsonmacht nog geen ander werk heeft, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. U kunt de WW-aanvraag doen vanaf 1 week voor het einde van de opzegtermijn. Doe dit uiterlijk binnen 1 week na het einde van de opzegtermijn. Op werk.nl vindt u hulp bij het zoeken naar nieuw werk.