Binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, betalen we een voorschot op de bedragen die u nog tegoed heeft van uw werkgever.

Vragen wij u het formulier Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever in te vullen? Na ontvangst van uw Inkomstenopgave staat uw voorschot over die maand binnen 14 dagen op uw rekening. U kunt de betaalspecificatie bekijken via Mijn UWV.

De eindafrekening komt uiterlijk 26 weken nadat we de aanvraag voor de uitkering wegens betalingsonmacht hebben ontvangen.