Wat bedoelt UWV met arbeidsvermogen?

Wat zijn de criteria van arbeidsvermogen?

Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft u arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:

  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelen wij dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
  • U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelen wij onder andere dat u zich kunt houden aan afspraken.
  • U kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
  • U bent ten minste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.

Dit zijn de criteria zoals die in de wet zijn vastgelegd.