Een opleiding volgen

Als u een opleiding volgt, maakt u die natuurlijk eerst af. Daarbij kunt u hulpmiddelen of een uitkering krijgen via de Wajong. Kunt u door uw ziekte of handicap niet naar een gewone school? Dan kunt u naar een speciale school.