Staat in de brief met de uitkomst van uw beoordeling arbeidsvermogen, dat UWV een positief Advies indicatie beschut werk geeft? Dan kunt u met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een beschutte werkplek krijgt. Dit is een omgeving waar mensen met een ziekte of handicap meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgen, dan een gewone werkgever kan bieden.

Als ik geen positief Advies indicatie beschut werk krijg

Heeft u arbeidsvermogen, maar krijgt u geen positief Advies indicatie beschut werk? Neem dan contact op met uw gemeente. U kunt dan bespreken of u hulp kunt krijgen bij het vinden van werk. Of dat u een uitkering kunt krijgen via de gemeente.