Scholing van UWV-klanten met een arbeidsbeperking

Publicatiedatum: 24 nov 2020

Bijna 60% van de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering voor wie UWV in de jaren 2012–2018 scholing inkocht, vond daarna betaald werk. Dit is bijna twee keer zo vaak als de uitkeringsgerechtigden die geen cursus, opleiding of training volgden. Arbeidsbeperkten die werk vonden na scholing behouden ook langer hun baan dan degenen die werk vonden zonder eerst scholing te volgen.

Mensen die vanwege hun arbeidsbeperking al wat langer uit het arbeidsproces zijn hebben over het algemeen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Scholing biedt hen kansen om – vaak in aanvulling op andere vormen van dienstverlening – weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het kan gaan om scholing van enkele weken, denk aan het behalen van een heftruckcertificaat of taxipas, maar ook om scholing van 6 maanden tot een jaar (en in enkele gevallen zelfs langer dan een jaar). Dit zijn bijvoorbeeld ICT-gerelateerde opleidingen of opleidingen in de zorg. Op dit moment wordt scholing op beperkte schaal ingezet voor arbeidsbeperkten, zo blijkt uit onderzoek door UWV. Het onderzoeksrapport brengt in beeld wat de scholing die UWV in de praktijk voor deze groep heeft ingezet behelst en tot welke resultaten het heeft geleid.

Verkennend onderzoek

Tegelijk met deze publicatie verscheen het rapport van een verkennend onderzoek naar extra scholingsmogelijkheden voor WGA’ers met arbeidsvermogen(pdf, 2 MB). Daaruit blijkt dat vooral een combinatie van leren en werken met begeleiding deze doelgroep kan helpen bij de terugkeer naar werk maar in de praktijk nog weinig wordt ingezet.

Download: Scholing van UWV-klanten met een arbeidsbeperking (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten