In de nieuwe UWV Kennisagenda 2022–2025 ligt de focus op preventie en ruimte voor de menselijke maat. De agenda omvat vijf kennisthema’s:

  • Met ondersteuning aan het werk
  • Preventie en werkloosheid
  • Sociaal-medisch en arbeidskundig handelen
  • Doenvermogen
  • Lerende organisatie

De thema’s kwamen tot stand door kennisbehoeftes op te halen in de verschillende bedrijfsonderdelen van UWV en deze te clusteren en prioriteren. In 2022 start UWV met het vertalen van de vraagstukken in concrete kennisvragen en worden deze met de bedrijfsonderdelen van UWV gezamenlijk uitgewerkt.

Het draagvlak voor een kennisagenda bij stakeholders is van belang voor het succes ervan. Externe partijen als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van SZW reflecteerden op de kennisagenda. Naar hun oordeel gaat het om een agenda met relevante en herkenbare thema’s die aansluit bij hun eigen onderzoeksagenda.