Bij een WIA-aanvraag moet de zieke werknemer een verslag meesturen van de re‑integratie‑inspanningen die zijn werkgever en hijzelf hebben gedaan in de voorgaande twee ziektejaren. UWV toetst dit re-integratieverslag (RIV). Als blijkt dat re-integratiekansen zijn gemist en dit volgens UWV nog te herstellen is, legt UWV de werkgever de verplichting op om het loon een extra jaar door te betalen (loonsanctie). Uit onderzoek dat Panteia en UWV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deden, blijkt dat de resultaten van een loonsanctie grosso modo positief zijn. De verlenging van de loondoorbetaling zorgt voor extra werkhervatting en minder WIA-instroom, maar als de re-integratie alsnog niet lukt, is het extra jaar soms belastend voor de werknemer. Een nadelig gevolg van de (kans op een) verlenging is dat werkgevers soms ook maatregelen nemen die vooral zijn gericht op het indekken tegen een verlenging en weinig bijdragen aan het optimaal re-integreren van hun langdurig zieke werknemers.

Dit rapport bestaat uit deelonderzoeken van UWV en Panteia en bevat een overkoepelende samenvatting en conclusie.

De deelonderzoeken zijn

  • Na de verlenging van de loondoorbetaling. Bekorting, WIA-instroom en werken (UWV)
  • Effecten van verlenging van loondoorbetaling en betaling ziekengeld na de RIV-toets (Panteia)

Over dit rapport is ook een UWV Kennisverslag verschenen: UKV 2020-10 Verlenging van de loondoorbetaling.