In de ene sector valt het werk stil, maar in andere sectoren is juist veel vraag naar personeel. Dat laatste is bijvoorbeeld te zien in de zorg, in de land- en tuinbouw en bij pakketbezorgers. De horeca en de evenementenbranche liggen nog grotendeels stil. In verschillende sectoren worden werkzaamheden weer zo veel mogelijk opgestart, bijvoorbeeld in de bouw en installatie. Dit gebeurt vaak nadat er een coronaprotocol is opgesteld en afspraken met opdrachtgevers zijn gemaakt om het werk door te laten gaan. Daarmee is er in een aantal gevallen ook weer (wat) vraag naar vakmensen, bijvoorbeeld timmermannen, schilders of monteurs.

N.B. Dit artikel is een update van het artikel van 7 april over actuele tekorten en overschotten.

Hierna is nog op 26 juni een nieuwe update van het artikel over actuele tekorten en overschotten verschenen.