Er zijn nog steeds grote tekorten in de zorg:
  • Daarbij gaat het vooral om verzorgende ig en verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook om woonbegeleiders gehandicaptenzorg en operatieassistenten.
  • De tekorten hebben betrekking op zorgprofessionals met een diploma op mbo-niveau 3 of hoger. Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van de instroom, bijvoorbeeld via campagnes en scholingsprojecten.
  • Ook een andere verdeling van het werk kan helpen. Zo is er bijvoorbeeld ook vraag naar ‘helpenden plus’ en ‘huiskamer medewerkers’. Die kunnen medewerkers in tekortberoepen ontlasten.
  • Daarmee bieden de tekorten dus veel kansen voor werkzoekenden.
UWV werkt samen met zorginstellingen, opleiders, uitzendbureaus en gemeenten aan de werving en scholing van werkzoekenden voor de zorg. In alle regio’s biedt dit mogelijkheden voor werkzoekenden om te kijken of de zorg iets voor hen zou kunnen zijn. Initiatieven variëren van banen/opleidingsmarkten en speeddates tot verkorte scholingstrajecten tot bijvoorbeeld verzorgende ig.