Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig: we hebben duidelijke afspraken over welke medewerkers bepaalde gegevens mogen bekijken en met welk doel. Daarnaast beveiligen we onze systemen goed tegen mogelijke indringers van buitenaf.  En we hebben een Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat we ons houden aan de privacywetgeving.