Wijzigingen doorgeven

Ik ga met vakantie

Gaat u met vakantie? Of wilt u er een paar dagen tussenuit? Geef dit dan uiterlijk 1 dag voor uw vertrek aan ons door. Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje zien wij niet als vakantie en hoeft u niet aan ons door te geven.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

U heeft 20 vakantiedagen per kalenderjaar. U hoeft dan niet te solliciteren. Heeft u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht? Dan heeft u 65 vakantiedagen per kalenderjaar. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering.

Hoeveel vakantiedagen u bij het begin van uw uitkering krijgt, hangt af van het moment waarop uw uitkering begint. Begint uw uitkering na 1 januari van een jaar? Dan krijgt u in dat kalenderjaar minder dan 20 vakantiedagen.

Hoe geef ik mijn vakantie(dagen) door?

U doet dit met het Wijzigingsformulier WW via Mijn UWV. Gaat u in een andere periode op vakantie dan u eerder heeft doorgegeven? Of blijft u langer weg of komt u eerder terug? Geef dit binnen 1 week na terugkomst door met het Wijzigingsformulier WW. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Wat gebeurt er nadat ik mijn vakantie(dagen) heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht via Mijn UWV als ontvangstbevestiging. Wij sturen u ook een brief waarin staat dat wij uw vakantiedagen hebben verwerkt. Ook staat in de brief hoeveel vakantiedagen u nog over heeft.

Invullen Wijzigingsformulier WW