Ik voer re-integratiedienstverlening uit binnen het Inkoopkader Re-integratiediensten. Welke maatregelen neemt UWV door de coronacrisis?

Ondertekening re-integratieplan of rapportage

In de coronaperiode lukt het misschien niet om de klant een re-integratieplan of rapportage te laten ondertekenen. Daarom mag een klant tijdelijk via e-mail zijn akkoord geven. Maar hij moet dan wel duidelijk aangeven met welk re-integratieplan of welke rapportage hij akkoord is.

Re-integratiediensten moeten sinds 23 mei 2020 weer op tijd re-integratieplannen aanleveren. De aanlevertijden staan in de contracten.

Contact met de klant

U mag tijdelijk contact met klanten hebben via bijvoorbeeld beeldbellen, WhatsApp of Skype. Let hierbij op dat u geen privacygevoelige informatie bespreekt via onbeveiligde kanalen.

Het is belangrijk dat u contact met de klant houdt. Op het moment dat de coronamaatregelen stoppen, kunt u weer op de normale manier werken.

Afronden diensten

Alle diensten die tussen 23 maart 2020 en 23 mei 2020 zijn gestart, mag u 2 maanden later afronden. Hiervoor hoeft u geen verzoek in te dienen. U bent niet verplicht om een dienst met 2 maanden te verlengen. Voor diensten die na 23 mei 2020 starten, geldt deze maatregel niet.

Als uw dienst op 15 december 2020 nog niet afgelopen was, dan kunt u die met 3 maanden verlengen. Hiervoor hoeft u geen verzoek te doen. Dit geldt ook voor alle re-integratiediensten die zijn gestart vanaf 15 december 2020.

Extra uren nodig

Heeft een klant meer uren nodig? Dan kunt u per klant 1 keer extra uren aanvragen. U moet wel aangeven waarom dit nodig is. Voor klanten van de re-integratiediensten ‘Participatie interventie’ en ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ heeft u nu tijdelijk maximaal 33 uur. Dit was 21 uur. Voor alle andere re-integratiediensten blijft het maximum aantal uren zoals dat in paragraaf 3.5 van het ‘Overzicht Re-integratiediensten’ staat.

Beveiliging en privacy

Over online opsturen aan UWV: stuur geen documenten zoals plannen en rapportages per e-mail of als upload in het portaal. Stuur deze documenten alleen per post.

Over mailen met een klant of werkgever: zet geen persoonsgegevens in de e-mail. Maar gebruik het ordernummer als dat kan.