Ik voer jobcoaching uit binnen het Erkenningskader jobcoaching 2019. Welke maatregelen neemt UWV door de coronacrisis?

Aanvraag jobcoaching

Kunnen de klant en de werkgever de aanvraag niet ondertekenen door de coronamaatregelen? Dan mag u voorlopig bij de aanvraag de e-mails met daarin hun akkoord in het jobcoachportaal uploaden.

Lukt het niet om deze e-mails bij de aanvraag in 1 document te voegen? Dan kunt u een e-mail sturen naar  en vragen om een extra upload bij de aanvraag.

Lopende jobcoachtrajecten

Als u door de coronamaatregelen niet of minder kunt coachen in een jobcoachtraject, dan hoeft u dit niet aan ons te melden. Dit geldt tijdens de periode dat de klant een arbeidsovereenkomst heeft. Is bij een vervolgaanvraag extra inzet nodig? Overleg dit dan met de arbeidsdeskundige.

Contact met de klant

U mag tijdelijk contact met klanten hebben via bijvoorbeeld beeldbellen, WhatsApp of Skype. Let hierbij op dat u geen privacygevoelige informatie bespreekt via onbeveiligde kanalen. Het is belangrijk dat u contact met de klant houdt. Op het moment dat de coronamaatregelen stoppen, kunt u weer op de normale manier werken. U kunt begeleiding geven zolang er een arbeidsovereenkomst is met de klant.

Beoordelingsformulieren klant en werkgever

Bij de verantwoordings- of eindrapportage stuurt u een beoordelingsformulier mee dat de klant en de werkgever hebben ondertekend. Lukt het een van hen of beiden door de coronamaatregelen niet om deze documenten te ondertekenen? Stuur ze dan zonder handtekening van de klant of werkgever. Dit geldt ook na 15 december 2020.

In de rapportage geeft u aan waarom de klant en de werkgever het beoordelingsformulier niet kunnen ondertekenen. Wanneer de verantwoordings- of eindrapportage niet ondertekend kan worden door de jobcoach, dan wordt de reden daarvan ook in de rapportage beschreven.