NOW: worden loonkostensubsidie en NOW met elkaar verrekend?

Loonkostensubsidie en de NOW worden niet met elkaar verrekend. Dit staat in de Aanbiedingsbrief Kamervragen Tozo van 10 april 2020. Werkgevers hoeven dus niet bij de gemeente te melden dat zij de NOW hebben aangevraagd.