Wat is de auditverplichting?

De auditor levert jaarlijks het Assurance-rapport (doc, 46 kB) bij ons aan. In dit rapport staat welke verplichtingen u als afnemer van gegevens heeft en hoe u in het afgelopen kalenderjaar de afspraken heeft uitgevoerd over:

  • gegevensgebruik;
  • geheimhoudingsplicht;
  • informatiebeveiliging.

In het Auditreglement (pdf, 140 kB) staan de richtlijnen voor het rapport en wat uw verplichtingen zijn.