Wanneer moet het Assurance-rapport bij UWV binnen zijn?

U levert het Assurance-rapport uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar aan UWV.