Waarom is er een auditverplichting?

Met het opleggen van de jaarlijkse auditverplichting voldoen wij aan onze zorgplicht. Een auditor controleert hoe de klant met de gegevens omgaat, of hij de gegevens niet gebruikt voor een ander doel dan de wettelijke taak waarvoor wij de gegevens hebben geleverd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er altijd zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan.