Ik wil een rapportage insturen

Stuur per dienst of traject een rapportage op.
Voorbeelden van rapportages zijn:

  • Re-integratieplan
  • Voortgangsrapportage
  • Plaatsingsrapportage
  • Eindrapportage zonder plaatsing
  • Werkhervattingrapportage
  • Eindrapportage Werkfit maken
  • Eindrapportage Naar werk

De rapportages die UWV beschikbaar stelt, vindt u op het overzicht formulieren en documenten.