Onderzoeksubsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag niet compleet is, dan kunt u de ontbrekende informatie schriftelijk naar ons opsturen. Doet u dit niet, dan wijzen wij uw aanvraag af.

Is uw aanvraag compleet? Dan beoordelen wij of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 2 weken nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Voldoet u aan alle eisen en is er nog voldoende subsidiebudget? Dan ontvangt u van ons subsidie voor de uitvoering van het IPS-traject. De beslissing sturen we u per brief. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de beslissing.

Kandidaat aanmelden

U kunt een kandidaat aanmelden met het formulier ‘Aanmelden deelnemer EPA-doelgroep voor IPS-traject’. Het formulier vraagt u aan door een e-mail te sturen naar ips.subsidieregeling@uwv.nl. Wij geven de subsidie per gestart IPS-traject. Wilt u meer kandidaten uit dezelfde doelgroep aanmelden? Kopieer het formulier dan en vul het voor elke kandidaat in. Na de aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging en krijgt u de subsidie van ons. U kunt dan het IPS-traject starten.