Onderzoeksubsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

UWV vindt het belangrijk om mensen met een psychische aandoening te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Mensen met psychische aandoeningen worden al enkele jaren met succes intensief naar werk begeleid via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Wat is IPS?

IPS ondersteunt mensen met een psychische aandoening bij het vinden en behouden van betaald werk. Een betaalde baan draagt bij aan het herstel van mensen uit deze doelgroep, die vaak een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

IPS heeft de volgende kenmerken:

  • Er wordt snel gezocht naar een betaalde baan. Daarbij staan de wensen van de cliënt centraal.
  • De GGZ-instelling biedt langdurige ondersteuning, zowel aan de cliënt als aan zijn collega’s op de werkplek.
  • IPS is geïntegreerd met de behandeling van de cliënt: de trajectbegeleider is ook lid van een GGZ-(behandel)team.

Wat is een IPS-traject?

Een IPS-traject bestaat uit een combinatie van zorg, re-integratie- en jobcoachactiviteiten. De subsidie is bedoeld voor de re-integratie en jobcoachactiviteiten binnen een IPS-traject en voor het leveren van gegevens voor onderzoek.

Doelgroepen IPS-trajecten

De onderzoeksubsidieregeling IPS voor de doelgroep Ernstig Psychische Aandoeningen (EPA) duurt 5 jaar en loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2022. Het doel van het onderzoek is om na de subsidieperiode van 5 jaar een structurele financiering van IPS te ontwikkelen. Daarom houden wij het verloop en de resultaten van de IPS-trajecten bij. Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 kan ook subsidie worden aangevraagd voor de doelgroep Common Mental Disorders (CMD). 

GGZ-instellingen kunnen bij UWV een verzoek indienen om gesubsidieerde IPS-trajecten te mogen uitvoeren. De subsidie voor deelnemers uit de EPA-doelgroep is € 11.325 inclusief btw per IPS-traject. De subsidie voor deelnemers uit de CMD-doelgroep is € 8.000 inclusief btw per traject. Deze regeling is alleen bedoeld voor mensen die een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering van UWV hebben.