Ik wil een creditfactuur opsturen

Voor een creditfactuur gelden dezelfde voorwaarden als voor een factuur. Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Vermeld altijd de tekst ‘creditfactuur’ op de factuur.
  • De opgenomen bedragen zijn negatief.
  • Crediteer altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur.

U kunt zich alleen als crediteur laten registreren als u een uniek inschrijvingsnummer heeft bij de Kamer van Koophandel en een uniek rekeningnummer. Een leverancier kan dus niet meer dan 1 crediteur opgeven per Kamer van Koophandel-inschrijvingsnummer en rekeningnummer.

Dit geldt voor alle leveranciers die zich willen aanmelden voor voorzieningen.