Welke voorzieningen koopt UWV in bij leveranciers?

Wij kopen de volgende voorzieningen in:

  • jobcoaching;
  • hulp van tolken voor doven en slechthorenden;
  • vervoer;
  • computervoorzieningen en hulpmiddelen.

Onder welke voorwaarden wij voorzieningen inkopen, leest u bij Ik wil een voorziening leveren.