Welke ondersteuning vergoedt UWV rechtstreeks aan de klant?

Sommige kosten van voorzieningen en intermediaire diensten vergoeden wij rechtstreeks aan de klant. Denk hierbij aan orthopedische werkschoenen. Heeft uw klant een ziekte of een handicap en wil hij onderwijs volgen? Voor sommige hulp of hulpmiddelen kan hij rechtstreeks bij UWV een vergoeding aanvragen

Wij moeten de aanvraag van de klant altijd eerst goedkeuren. De klant kan geen vergoeding aanvragen bij UWV als hij de voorziening al heeft gekocht. Doet hij dit wel? Dan vergoeden wij de kosten niet.