Ik wil vervoer leveren

Bij UWV maken we onderscheid tussen open en gesloten vervoer.

Open vervoer

Met open vervoer bedoelen wij:

  • rolstoelen (handbewogen en elektrisch)
  • scootmobielen
  • driewielfietsen
  • gesloten invalidevoertuigen

UWV koopt deze voorzieningen in via aanbestedingen. Voor open vervoer is de aanbesteding afgerond. UWV heeft inmiddels nieuwe contracten afgesloten.

Gesloten vervoer

Gesloten vervoer betekent:

  • personenauto’s met geel of grijs kentekenbewijs;
  • busjes met geel of grijs kentekenbewijs;
  • brommobielen.

UWV koopt deze voorzieningen in via aanbestedingen. Voor gesloten vervoer is de aanbesteding afgerond. UWV heeft inmiddels nieuwe contracten afgesloten.