Voorzieningen zijn bedoeld om klanten met een ziekte of handicap bij hun werk of opleiding te ondersteunen. UWV koopt veel voorzieningen bij gecontracteerde leveranciers. Meer informatie hierover vindt u onder Inkoop van voorzieningen. Er zijn ook voorzieningen waarvoor UWV geen afspraken met leveranciers heeft. Dit noemen wij overige voorzieningen.

Voorbeelden van overige voorzieningen zijn:

  • Intermediaire diensten. Denk aan dienstverlening om lichaamsfuncties te ondersteunen of om beter waar te nemen, zoals een voorleeshulp. Voor deze dienstverlening heeft de aanbieder geen diploma nodig.
  • Orthopedische werkschoenen. Dit zijn aangepaste werkschoenen die iemand nodig heeft voor werk of onderwijs en (vrijwel) alleen hiervoor gebruikt.

Onder welke voorwaarden worden voorzieningen vergoed?

Voor de vergoeding van voorzieningen gelden de volgende voorwaarden:

  • De voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dat betekent dat de werkgever de voorziening niet standaard verstrekt. Of dat de meeste mensen (ook zonder ziekte of handicap) de voorziening hebben of gebruiken.
  • De voorziening kost meer dan het drempelbedrag op jaarbasis. U vindt de hoogte van het drempelbedrag op overzicht Normbedragen voorzieningen.
  • De werkgever is volgens de Arbowet niet verplicht om de voorziening te leveren.

Wij vergoeden geen geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen.

Toestemming van UWV voor vergoeding voorziening

Als een klant een vergoeding wil van UWV voor een voorziening, vraagt hij hiervoor eerst toestemming bij UWV. Wij beslissen binnen 8 weken na de aanvraag of wij een voorziening vergoeden.

Wilt u een overige voorziening leveren en heeft de klant toestemming voor de vergoeding ontvangen? Dien dan uw factuur rechtstreeks bij UWV in. Hiervoor is het van belang dat uw bedrijfsgegevens bij ons bekend zijn. U leest hier meer over bij Doorgeven wijzigingen en indienen facturen.