Ik wil jobcoaching leveren

Aanmelden voor Erkenningskader

Om erkend te worden, moet u voldoen aan alle eisen en verplichtingen die staan in het Erkenningskader 2019.

Aan wie geeft UWV de erkenning?

Een erkenning geven wij aan een rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u lezen welke bedrijfsvormen als rechtspersoon gelden.

Heeft u als concern of holding meerdere rechtspersonen die jobcoaching uitvoeren? Vraag dan per rechtspersoon een erkenning aan.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen? Dan is 1 aanvraag tot erkenning van de rechtspersoon voldoende.

Hoe meld ik mij aan voor het Erkenningskader 2019?

Heeft uw bedrijf nog geen erkenning? Doe dan eerst het selfassessment. Dan weet u vooraf of u aan de eisen van het Erkenningskader 2019 kunt voldoen.

Na het selfassessment kunt u zich aanmelden via het inkoopportaal.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

UWV beoordeelt binnen 8 weken of uw bedrijf voldoet aan alle eisen. Na de beoordeling ontvangt u van ons een brief. Als u niet aan alle eisen voldoet, ontvangt u een afwijzing. Wij geven hierin aan waarom wij u hebben afgewezen. Als uw bedrijf wel aan alle eisen voldoet, ontvangt u een brief waarin staat vanaf welke datum uw erkenning geldig is.

Zodra u de erkenning heeft, kunt u voor de werknemer een aanvraag voor jobcoaching indienen via het jobcoachportaal.
U heeft toegang tot het jobcoachportaal via een persoonlijke link die wij naar het e-mailadres sturen dat u heeft opgegeven bij uw aanvraag voor de erkenning.

U leest meer informatie over het jobcoachportaal in de handleiding jobcoachportaal.

Tussentijdse toetsing

Nadat uw bedrijf erkend is, toetsen wij tussentijds of u zich houdt aan de eisen en verplichtingen in het Erkenningskader 2019 en het Protocol jobcoach 2019. Wij controleren bijvoorbeeld uw urenverantwoording en bezoeken de werkplekken. Wij voeren regelmatig gesprekken met uw bedrijf om de eisen en verplichtingen met u door te nemen.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de eisen houd?

Voldoet u niet of niet meer aan de eisen of verplichtingen? Dan kunnen wij een maatregel opleggen of besluiten om uw erkenning in te trekken. Als wij uw erkenning intrekken, mag u zich ook voor een bepaalde periode niet aanmelden voor een nieuwe erkenning. Bij fraude kunnen wij aangifte doen.

Meer informatie hierover leest u in het Erkenningskader 2019.