Ik wil aanpassingen van vervoermiddelen leveren

Voor klanten van UWV die een ziekte of handicap hebben, vergoeden wij aanpassingen aan het eigen vervoermiddel van de klant als die aanpassingen noodzakelijk zijn voor het behouden of vinden van werk of voor het volgen van onderwijs. Ook kunnen wij een aangepast vervoermiddel in bruikleen geven.

Wat moet ik doen als ik aanpassingen van vervoermiddelen wil leveren?

Wilt u aanpassingen van voertuigen leveren? Dan moet uw bedrijf erkend zijn volgens het Inkoopkader Aanpasbedrijven Voertuigen 2015 of het Inkoopkader Aanpasbedrijven Voertuigen 2019. Om erkend te worden, moet u voldoen aan alle eisen en verplichtingen die staan in dit inkoopkader. Voldoet u aan de eisen, dan kunt u zich inschrijven via het inkoopportaal. Dit kan alleen voor het Inkoopkader Aanpasbedrijven Voertuigen 2019.

Inschrijven bij Inkoopkader Aanpasbedrijf Voertuigen

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Binnen 6 weken na uw aanmelding beoordelen wij of uw bedrijf voldoet aan alle eisen. Daarna ontvangt u van ons een brief. Als u niet aan (een van de) eisen voldoet, krijgt u een onderbouwde afwijzing. Als uw bedrijf aan alle eisen voldoet, dan ontvangt u een overeenkomst ter ondertekening. Zodra wij de ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, kunt u aanpassingen aan voertuigen voor UWV uitvoeren.

Heeft u een overeenkomst? Dan kijken wij tussentijds of u nog voldoet aan de eisen en verplichtingen van het inkoopkader Wij voeren dan gesprekken met uw bedrijf om de eisen en verplichtingen met u door te nemen.