Voor personen met een ziekte of handicap vergoeden wij aanpassingen aan een (eigen) vervoermiddel. Hierbij geldt dat de aanpassingen nodig zijn voor het behouden of vinden van werk of voor het volgen van onderwijs.

Wat moet ik doen om mij aan te melden?

Wilt u vervoermiddelen aanpassen? Dan moet uw bedrijf voldoen aan alle eisen en verplichtingen die in het Inkoopkader Aanpasbedrijven Voertuigen staan. U vindt dit inkoopkader in het inkoopportaal. Als u aan de eisen voldoet, kunt u zich inschrijven via het inkoopportaal.

Inschrijven bij Inkoopkader Aanpasbedrijf Voertuigen

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

UWV beoordeelt of uw bedrijf voldoet aan alle eisen. Als dat het geval is, kunt u aanpassingen aan vervoermiddelen voor UWV uitvoeren. U krijgt bij UWV 1 vaste contactpersoon die op afgesproken tijden met u in gesprek gaat. Bijvoorbeeld over de eisen en verplichtingen. Tijdens deze gesprekken krijgt u alle ruimte om vragen te stellen.