Ik lever vervoer

Wij maken onderscheid tussen open en gesloten vervoer.

Voorbeelden van open vervoer zijn:

  • rolstoelen (handbewogen en elektrisch);
  • scootmobielen;
  • driewielfietsen.

Voorbeelden van gesloten vervoer zijn:

  • personenauto’s met geel of grijs kentekenbewijs;
  • busjes met geel of grijs kentekenbewijs;
  • brommobielen.

U kunt een factuur indienen als u als leverancier van vervoer een overeenkomst heeft met ons. U sluit deze overeenkomst als de aanbesteding vervoer aan u is gegund.