Ik lever overige voorzieningen

Overige voorzieningen worden ook wel meeneembare voorzieningen genoemd. Hieronder verstaan wij hulpmiddelen die leiden tot behoud, bevordering en herstel van arbeidsgeschiktheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan orthopedische werkschoenen.

De kosten van deze voorzieningen vergoeden wij rechtstreeks aan de klant. Hiervoor moet de klant aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk voor u als leverancier dat u weet wat die voorwaarden zijn.

Onder welke voorwaarden krijgt de klant overige voorzieningen vergoed?

Als de klant een overige voorziening vergoed wil krijgen door UWV, geldt een aantal voorwaarden:

  • De voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dat betekent dat de voorziening niet mag horen bij de standaarduitrusting van de werkgever. Of dat de meeste mensen (ook zonder ziekte of handicap) de voorziening hebben of gebruiken.
  • De voorziening moet boven het drempelbedrag op jaarbasis uitkomen. U vindt de hoogte van het drempelbedrag op het overzicht Normbedragen voorzieningen.
  • De voorziening is geen arboverplichting van de werkgever.

Wij vergoeden geen geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen.

Toestemming van UWV voor vergoeding voorziening

Wil een klant dat UWV een voorziening vergoedt? Meld hem dan dat hij eerst toestemming van UWV nodig heeft. Wij beslissen binnen 8 weken na de aanvraag of wij een voorziening vergoeden.