Ik lever intermediaire diensten

Dienstverlening om lichaamsfuncties en/of waarnemingsvaardigheden te bevorderen noemen wij intermediaire diensten. Deze zijn bedoeld voor:

  • auditief gehandicapten;
  • motorisch gehandicapten;
  • visueel gehandicapten.

Deze dienstverlening hoeft niet door een gediplomeerde uitgevoerd te worden. Voorbeeld van een intermediaire dienst is een voorleeshulp.

De kosten van deze voorzieningen vergoeden wij rechtstreeks aan de klant. Hiervoor moet de klant aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk voor u als leverancier dat u weet wat die voorwaarden zijn.

Onder welke voorwaarden krijgt de klant overige voorzieningen vergoed?

Als de klant een overige voorziening vergoed wil krijgen door UWV, geldt een aantal voorwaarden:

  • De voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dat betekent dat de voorziening niet mag horen bij de standaarduitrusting van de werkgever. Of dat de meeste mensen (ook zonder ziekte of handicap) de voorziening hebben of gebruiken.
  • De voorziening moet boven het drempelbedrag op jaarbasis uitkomen. U vindt de hoogte van het drempelbedrag op het overzicht Normbedragen voorzieningen (pdf, 1 MB).
  • De voorziening is geen arboverplichting van de werkgever.

Wij vergoeden geen geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen.

Toestemming van UWV voor vergoeding voorziening

Wil een klant dat wij een voorziening vergoeden? Meld hem dan dat hij eerst een aanvraag bij ons moet indienen. Wij beslissen binnen 8 weken na de aanvraag of wij een voorziening vergoeden.