Ik heb gewerkt als schrijf- of gebarentolk

Heeft u als schrijf- of gebarentolk gewerkt? Dan kunt u uw gewerkte uren en kilometervergoeding factureren via Mijn Tolkcontact. Nadat uw klant de factuur heeft goedgekeurd, streven wij ernaar u te betalen binnen 6 werkdagen na de factuurdatum.

Als u nog geen account heeft voor Mijn Tolkcontact, neem dan contact op met Tolkcontact

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tolkcontact.