De betaling van facturen gaat op de volgende manier:

  • UWV controleert of het inkoopordernummer of het kostenplaatsnummer op de facturen juist is. En of de geleverde producten of diensten en gefactureerde bedragen kloppen.
  • Klopt de factuur? Dan gaan wij over tot betaling.
  • De betaaltermijn is maximaal 30 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Tenzij wij met u in de raamovereenkomst een andere betaaltermijn hebben afgesproken.
  • UWV doet betalingen vanaf rekeningnummer NL08 INGB 0702 7128 84. We doen 1 betaling per factuur. In de betaalomschrijving vermelden wij uw factuurnummer. Wij sturen geen aparte betaalspecificatie.
  • Zoals in onze inkoopvoorwaarden staat, houdt de betaling van een factuur niet automatisch in dat wij de levering accepteren. UWV behoudt het recht om verkeerd gefactureerde en betaalde bedragen terug te vorderen en te verrekenen met openstaande nog te betalen facturen.
  • Informatie over de status van facturen of betalingen kunt u opvragen bij de afdeling Accounting House Crediteuren van UWV. Bel hiervoor naar (020) 687 39 00 of stuur een e-mail naar: servicedesk.crediteuren@uwv.nl
  • Soms ontstaat er een verschil van mening over een factuur. In dat geval bespreekt de Contract- en Leveranciersmanager van UWV dit met uw accountmanager.