Veranderen van keuze kwaliteitsmanagement

U wilt overstappen van het Blik op Werk Keurmerk naar de Kwaliteitseisen UWV, of andersom. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Neem daarvoor contact op met uw contractdeskundige. Als u die nog niet heeft neemt u contact op met de Servicedesk re-integratie: .