Kwaliteitseisen UWV

Wie voert de audits uit?

U moet de audits laten uitvoeren door een bureau dat aan onze eisen voldoet. Deze eisen vindt u in het document Eisen UWV aan auditerende instellingen.

Hoe legt de auditor zijn bevindingen vast?

De auditor legt de bevindingen vast in de Auditrapportage kwaliteitseisen UWV. Om de auditoren te ondersteunen, hebben wij de Beoordelingsrichtlijn kwaliteitseisen UWV voor auditors opgesteld.