Kwaliteitseisen UWV

Wanneer voer ik de audits uit?

U moet de resultatenaudit elk jaar uitvoeren. De klantenaudit en het klanttevredenheidsonderzoek voert u eens in de 2 jaar uit.

U voert dus in het ene jaar de resultatenaudit en de klantenaudit uit, en in het andere jaar de resultatenaudit en het klanttevredenheidsonderzoek.

Sluiten wij vóór 1 juli een (eerste) overeenkomst met u waarvoor de Kwaliteitseisen gelden? Dan is het jaar van afsluiten van de overeenkomst, het eerste meetjaar voor de audit.

Sluit u de overeenkomst op of na 1 juli? Dan is het eerste meetjaar het jaar na het afsluiten van de overeenkomst.

Een meetjaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december.

Voorbeeld

U heeft op 1 april 2015 voor de eerste keer een overeenkomst afgesloten met UWV en u kiest ervoor om aan de kwaliteitseisen van UWV te voldoen. Dan is 2015 het eerste meetjaar, waaraan u moet voldoen.

Heeft u uw eerste overeenkomst afgesloten op 1 september 2015, dan is 2016 uw eerste meetjaar, waaraan u moet voldoen.

Controleer wanneer u welke audit moet uitvoeren.