Kwaliteitseisen UWV

Wanneer stuur ik de rapportage uiterlijk in?

Wij moeten de auditrapportage uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het meetjaar hebben ontvangen.

Wanneer krijg ik een reactie van UWV?

Wij hebben 8 weken nodig om de audits te beoordelen. U ontvangt vervolgens een brief met een beslissing.